Liikennevakuutus - Kilpailuta hinta

Liikennevakuutus kannattaa kilpailuttaa. Liikennevakuutuksen kilpailutus onnistuu muutamassa minuutissa.

Parempi vakuutusturva

Parempi vakuutusturva

Maksuton hakemus

Maksuton hakemus

Säästä keskimäärin jopa 20%

Säästöä jopa yli 20%

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on Suomessa lain nojalla pakollinen jokaiselle liikennekäytössä olevalle moottoriajoneuvolle. Tämä vakuutus on tärkeä osa liikenneturvallisuutta, sillä se takaa kaikille tieliikenteessä sattuvien onnettomuuksien osapuolille perusturvan.

Liikennevakuutuksen ensisijainen tarkoitus on korvata henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen kärsimiä omaisuusvahinkoja.

Liikennevakuutuksen hinta ja ehdot voivat vaihdella vakuutusyhtiöstä toiseen, mutta perusperiaatteet pysyvät samoina. Bonukset ovat osa liikennevakuutuksen hinnoittelua, ja nämä bonukset voivat kasvaa ajan myötä, mikäli vahinkoja ei sattuisi.

Lähtöbonus voi olla esimerkiksi 40 % ja maksimibonus jopa 80 %, mikä kannustaa turvalliseen ajamiseen ja vahinkojen ehkäisyyn.

Kun hankit liikennevakuutuksen, se ei ainoastaan täytä lakisääteistä velvollisuuttasi, vaan myös suojaa sinua taloudellisilta menetyksiltä onnettomuustilanteessa.

Onnettomuuden sattuessa liikennevakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti syyttömän osapuolen kärsimät vahingot, mikäli olet itse osallisena vahingon aiheuttajana.

Näin liikennevakuutus toimii tärkeänä suojaavana elementtinä kaikille tielläliikkujille.

Milloin liikennevakuutus tarvitaan

Liikennevakuutus on Suomessa pakollinen jokaiselle rekisteröidylle tieliikennekäyttöön tarkoitetulle moottoriajoneuvolle. Vakuutuksen on oltava voimassa aina, kun ajoneuvo on käytössä tai liikennekäytössä julkisilla teillä.

Pakollisen liikennevakuutuksen tarkoitus on turvata kaikki liikenteessä sattuvien onnettomuuksien osapuolet.

 • Rekisteröinti: Liikennevakuutus on otettava, kun moottoriajoneuvo rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa tai kun käytetty ajoneuvo vaihtaa omistajaa. On tärkeää muistaa, että liikennevakuutus on voimassa myös matkustaessasi useimmissa Euroopan maissa.
 • Käyttöönotto: Ajoneuvo tulee vakuuttaa myös silloin, kun se otetaan takaisin liikennekäyttöön poistamisen jälkeen. Liikennevakuutuksen voimassaolo ulottuu kattamaan matkat Euroopan sisällä, varmistaen turvan myös kansainvälisillä teillä.

Liikennevakuutuksen hinnoittelu määräytyy muun muassa ajoneuvon tyypin, käyttötarkoituksen, vakuutuksenottajan iän ja aikaisemman vahinkohistorian perusteella. Vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja, ja on suositeltavaa vertailla eri vakuutustarjouksia löytääkseen kilpailukykyisen hinnan.

Tilanne Toimenpide
Uuden ajoneuvon osto Otettava liikennevakuutus ennen käyttöönottoa.
Käytetyn ajoneuvon osto Varmistettava, että voimassaoleva liikennevakuutus siirtyy tai uusi vakuutus otettava.
Pidemmän seisontajakson jälkeen Vakuutus on uusittava ennen ajoneuvon käyttöönottoa.

Muistathan, että liikennevakuutuksen puuttuessa saatat joutua vastuuseen onnettomuuden aiheuttamista kuluista kokonaan omasta taskustasi. Lisäksi liikenteessä vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajaminen on lainvastaista ja voi johtaa sakkoihin.

Miksi liikennevakuutuksen ottaminen kannattaa?

Liikennevakuutus on lain edellyttämä vakuutus jokaiselle moottoriajoneuvolle Suomessa. Liikennevakuutus korvaa sekä henkilö- että omaisuusvahingot, jotka aiheutat kolmannelle osapuolelle liikenteessä.

Bonusjärjestelmä: Liikennevakuutuksessa bonukset palkitsevat vahingottomasta ajosta, mikä kannustaa vastuulliseen ajotapaan. Liikennevakuutuksen bonus vaikuttaa huomattavasti vakuutuksen hintaan.

 • Lähtöbonus voi olla jopa 40 %, jolloin jo ensiostajalle tarjotaan merkittävää säästöä.
 • Maksimibonus voi nousta jopa 80 %, mikä tarkoittaa huomattavasti edullisempia vakuutusmaksuja pitkän vahingottoman kauden jälkeen.

Taloudellinen turva: Liikennevakuutus suojaa sinua odottamattomilta kuluilta onnettomuustilanteessa. Se kattaa esimerkiksi:

 • Toiseen ajoneuvoon kohdistuvat vahingot
 • Sattuneet henkilövahingot

Onnettomuuden sattuessa oikein valittu liikennevakuutus nopeuttaa vahinkojen käsittelyä ja auttaa sinua palauttamaan arkielämäsi normaaliin mahdollisimman pian.

Lakisääteinen vaatimus: Suomen liikennelainsäädännön mukaan liikennevakuutus on pakollinen. Vakuutuksen puuttuessa seuraa seuraamuksia, kuten sakkoja.

Liikennevakuutuksen ottamisella varmistat, että täytät lain asettamat vaatimukset ja hallitset taloudelliset riskit liikenteessä. Samalla hyödynnät bonusjärjestelmän tarjoaman taloudellisen edun.

Mitä liikennevakuutus korvaa?

Liikennevakuutus on välttämätön, lailla määrätty vakuutus, joka kattaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja tapahtumapaikasta ja syyllisyydestä riippuen. On tärkeää huomata, että liikennevakuutus ei korvaa vahinkoja vakuutuksenottajan omalle ajoneuvolle tai omaisuudelle, vaan vakuutus korvaa syyttömän osapuolen omaisuus- ja henkilövahinkoja.

Mitä pakollinen liikennevakuutus kattaa

Liikennevakuutus on kaikille liikennekäytössä oleville moottoriajoneuvoille lain edellyttämä vakuutus. Se on voimassa Pohjoismaissa ja usein muissakin Euroopan maissa riippuen vakuutusehdoista.

 • Henkilövahingot: Pakollinen liikennevakuutus korvaa kaikki liikennevahingossa loukkaantuneiden henkilöiden hoito- ja kuntoutuskulut.
 • Omaisuusvahingot: Vahinko korvataan, kun olet syytön tai osasyyllinen onnettomuuteen.

Mitä vahinkoja moottoriajoneuvon liikennevakuutus korvaa

Pakollinen liikennevakuutus korvaa erilaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan liikenneonnettomuudesta.

 • Kärsimykset: Vakavammista vammoista maksetaan korvausta myös henkisistä kärsimyksistä.
 • Ajoneuvovahingot: Syyttömän osapuolen ajoneuvovahingot korvataan yleensä täysimääräisesti.

Liikennevakuutus korvaus

Liikennevakuutuksen korvausperiaatteet on määritelty laissa ja vakuutusyhtiöiden ehtoja noudattaen.

 • Henkilövahingot: Korvauksen suuruus määräytyy vamman vakavuuden ja aiheutuneiden kustannusten mukaan.
 • Omaisuusvahingot: Omaisuusvahingoissa, kuten autovaurioissa, korvaus määräytyy kunkin tapauksen yksityiskohtien perusteella.

Miten liikennevakuutuksen korvauksia haetaan?

Kun sinulle sattuu liikennevahinko, liikennevakuutuksestasi saat korvauksia tietyissä rajoissa.

Korvauksen hakeminen on suoraviivaista ja seuraavat askeleet auttavat sinua prosessissa:

 1. Ilmoita vahingosta vakuutusyhtiöösi.Voit tehdä tämän joko soittamalla, verkkopalvelussa tai mobiiliapplikaation kautta. Vahinkoilmoituksessa sinun tulee kertoa, mitä tapahtui ja milloin.
 2. Toimita tarvittavat tiedot ja asiakirjat.Saattaa olla, että sinun täytyy lähettää vakuutusyhtiölle esimerkiksi:
  • Poliisin raportti onnettomuudesta
  • Todistajien lausunnot
  • Valokuvia vahingoista
  • Kuitit mahdollisista korjauksista
 3. Odota vakuutusyhtiön päätöstä.Vakuutusyhtiö tarkistaa antamasi tiedot ja määrittää korvausten määrän. Prosessin kesto voi vaihdella.
 4. Seuraa korvauspäätöstä.Jos vakuutusyhtiö hyväksyy korvaushakemuksesi, korvaus maksetaan yleensä suoraan sinun ilmoittamalle pankkitilille.

Muista säilyttää kaikki korvaukseen liittyvät asiakirjat oman seurantasi ja mahdollisten tulevien tarpeiden varalle.

On myös tärkeää toimia nopeasti, sillä korvaushakemuksella voi olla määräaika. Vakuutusyhtiösi antaa sinulle tarvittavat ohjeet hakemuksen täyttämiseen.

Liikennevakuutuksen vaihtaminen kesken vakuutuskauden

Vakuutuksen vaihtaminen on prosessi, jossa voit vertailla eri vakuutusyhtiöiden tarjontaa ja valita itsellesi sopivimman liikennevakuutuksen.

Jos päätät vaihtaa liikennevakuutusta ennen nykyisen kauden päättymistä, seuraavat askeleet tulee ottaa huomioon.

Vakuutusyhtiöiden tarjousten vertailu

Tee kilpailutus:

Vertaile eri vakuutusyhtiöiden hintoja ja ehtoja. On tärkeää huomioida, että liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten ajoneuvon ja vakuutuksenottajan tiedot, vuotuinen ajomäärä sekä henkilökohtainen vahinkohistoria. Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat myös seikat kuten ajoneuvon merkki ja malli, vakuutuksenottajan ikä ja sijainti sekä vuotuinen ajomäärä.

Etsi parempi tarjous:

Arvioi, tarjoaako toinen yhtiö edullisemman vai kattavamman vakuutuksen.

Uuden vakuutuksen ottaminen

 • Ota yhteyttä uuteen vakuutusyhtiöön:
 • Ilmoita halukkuudestasi ottaa vakuutus ja kerro nykyisestä vakuutuksestasi.
 • Sopimuksen tekeminen:
 • Tee uusi vakuutussopimus haluamallesi aloituspäivämäärälle.

Nykyisen vakuutuksen irtisanominen

 • Irtisano nykyinen vakuutuksesi:
 • Irtisanomisen voi yleensä tehdä kirjallisesti tai sähköisesti.
 • Huomioi irtisanomisaika:
 • Tarkista, onko nykyisessä vakuutuksessasi irtisanomisaikaa.

Uuden vakuutuksen voimaantulo

 • Vakuutuksen päättymispäivä:
 • Varmista, että uusi vakuutus astuu voimaan välittömästi vanhan vakuutuksen päätyttyä, jotta vakuutusturvasi pysyy jatkuvana.

Muista tarkastaa, sisältääkö nykyinen vakuutussopimuksesi mahdollisia irtisanomismaksuja tai muita kuluja, jotka voisivat syntyä vakuutuksen ennenaikaisesta vaihtamisesta.

Vakuutuksenvaihto kesken kauden vaatii huolellista suunnittelua, mutta se voi tuoda säästöjä ja paremmin tarpeitasi vastaavan vakuutusturvan.

Miten löytää halvin liikennevakuutus huomioiden liikennevakuutuksen bonus

Liikennevakuutuksen bonus palkitsee turvallisesta ajosta, ja voit saada maksimaalisen bonuksen, joka vähentää vakuutusmaksujasi merkittävästi. Turvallinen ajo ja vahinkohistorian puute voivat nopeuttaa korkeimman bonusprosentin saavuttamista, mikä tekee vakuutuksesta edullisemman uusille kuljettajille.

Liikennevakuutus on tarpeen myös silloin, kun ajoneuvoa käytetään yksityisellä tiellä pihalla, sillä vahinkoja voi sattua myös näissä tilanteissa.

Liikennevakuutuksen hinta vaihtelee paljon, mutta onneksi on olemassa keinoja hankkia edullinen vakuutus. Tässä osiossa neuvotaan, miten voit vertailla hintoja ja löytää juuri sinulle sopivan halvan liikennevakuutuksen.

Halvin liikennevakuutus

Vertaile eri vakuutusyhtiöiden tarjoamia liikennevakuutuksia. Hinnat muodostuvat yksilöllisten tekijöiden, kuten ajohistorian ja auton mallin perusteella.

Tutustu tarkasti kunkin tarjoajan bonuksiin, jotka voivat laskea vakuutuksen hintaa merkittävästi.

Halvin liikenne vakuutus

Hyödynnä vakuutuslaskureita netissä. Laskurit antavat sinulle arvion liikennevakuutuksen hinnasta vuodessa, ja voit helposti verrata eri vaihtoehtoja.

Pakollinen liikennevakuutus hinta

Ymmärrä, että pakollinen liikennevakuutus on jokaisen ajoneuvon haltijan hankittava.

Hinnan muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten ajokokemus ja aiemmat vahingot.

Keskity etsimään palveluntarjoaja, joka tarjoaa parhaat bonukset pitkäaikaisesta vahingottomasta ajosta.

Edullinen liikennevakuutus

Tarkista, rakentavatko vakuutusyhtiöt maksuvapaita kuukausia tai muita alennuksia bonusten lisäksi.

Kokonaiskustannukset voivat pienentyä huomattavasti, jos hyödynnät näitä tarjouksia.

Halpa liikennevakuutus

Liikennevakuutuksen hinta ei ole ainoa tärkeä tekijä.

Tarkastele myös vakuutusehtoja ja katetta, jotta saat paitsi halvan, myös kattavan turvan itsellesi ja ajoneuvoillesi.

Kilpailuta liikennevakuutus Insur.fi -palvelun avulla

Käytä Insur.fi kaltaisia palveluita, jotka auttavat sinua kilpailuttamaan eri vakuutusyhtiöiden tarjouksia.

Syöttämällä tietosi palveluun saat nopeasti kilpailevan vakuutustarjouksen vertailtavaksesi. Lue lisää siitä, miten vertailupalvelut kuten Insur.fi voivat auttaa löytämään parhaat liikennevakuutus tarjoukset.

Liikennevakuutukseen liittyviä termejä

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka korvaa liikenneonnettomuudessa aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja.

Omavastuu tarkoittaa sitä summaa, jonka maksat itse vahingon sattuessa.

Esimerkiksi, jos onnettomuudessa aiheutuu vahinkoja 1000 euroa ja omavastuusi on 200 euroa, liikennevakuutuksestasi korvataan 800 euroa.

 • Liikennevakuutuksen omavastuu:
  • Vahingon sattuessa itse maksettava osuus
  • Sopimuskohtainen, voi vaihdella eri vakuutusyhtiöissä

Liikennevakuutuksen omavastuun suuruus voi vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Usein korkeampi omavastuu alentaa vakuutusmaksua.

Esimerkki vakuutuskorvauksen laskemisesta omavastuun kanssa:

Vahingon määrä Omavastuu Vakuutuskorvaus
1000€ 200€ 800€

Ymmärtämällä nämä termit, voit valita itsellesi sopivan liikennevakuutuksen ja omavastuun tasapainon.

 

Kaikki ajoneuvovakuutukset

Pyydä vakuutustarjous valitsemistasi ajoneuvovakuutuksista. Voit myös tutustua saatavilla oleviin ajoneuvovakuutuksiin alhaalta.

asuntovaunun vakuutus

Asuntonvaunun vakuutus

autovakuutus

Autovakuutus

kuorma-auton vakuutus

Kuorma-auton vakuutus

Matkailuauton vakuutus

Matkailuauton vakuutus

Mönkijän vakuutus

Mönkijän vakuutus

moottorikelkka vakuutus

Moottorikelkan vakuutus

moottoripyörävakuutus

Moottoripyörävakuutus

mopon vakuutus

Mopon vakuutus

museoauto vakuutus

Museoauton vakuutus

Pakettiauton vakuutus

Pakettiauton vakuutus

peräkärryn vakuutus

Peräkärryn vakuutus

Sähköauton vakuutus

Sähköauton vakuutus

traktorimönkijä vakuutus

Traktorimönkijän vakuutus

Traktorin vakuutus

Traktorin vakuutus

venevakuutus

Venevakuutus

Säästä jopa yli 20% vakuutusmaksuissa

Täytä nopea ja helppo hakemus!

Maksuton hakemus ei sido sinua mihinkään.

Liikennevakuutus - Usein kysytyt kysymykset